กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเตรียมเคลือบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ํา สําหรับเนื้อดินภาชนะเซรามิกหุงต้มประเภทสัมผัสเปลวไฟโดยตรง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy