กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการหาค่าความร้อนแบบกรอสในตัวอย่างชีวมวลระหว่างวิธีทดสอบมาตรฐาน ISO 18125 และ ASTM D5865 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy