กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจวัดบิสฟีนอลเอไดไกลซิดิลอีเธอร์ บิสฟีนอลเอฟไดไกลซิดิลอีเธอร์ โนโวแลคไกลซิดิล อีเธอร์และอนุพันธ์ในปลากระป๋องโดยเทคนิคแมทริกซ์โซลิดดิสเพอร์ซันและอัลตราไฮเพอร์ ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy