กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดด้วยเพลเธียร์เทคนิค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy