[1]
จรูญศิริมณีกุล ท., ประสงค์ดี ป., สาดี พ., ศรีพรรณ์ . จ., ภูนิคม ค., และ กนกศิริรุจิษยา น., “การศึกษาชนิดของอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติความสัมพันธ์กับโรคและความถี่ของการตรวจใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 8–16, ธ.ค. 2022.