[1]
อุไรรัตน์ อ. และ จินาตุน เ., “การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดสามเฟส”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 73–89, มี.ค. 2023.