[1]
โกสุม ฉ., โกสุม ป., อยู่แก้ว เ., และ ธรรมนิทัศนา ป., “เครื่องกำหนดกำลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ”, trusci, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 13–27, มี.ค. 2023.