(1)
จรูญศิริมณีกุล ท.; ประสงค์ดี ป.; สาดี พ.; ศรีพรรณ์ . จ.; ภูนิคม ค.; กนกศิริรุจิษยา น. การศึกษาชนิดของอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติความสัมพันธ์กับโรคและความถี่ของการตรวจใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. trusci 2022, 6, 8-16.