(1)
เกี้ยวสันเทียะ ย.; แป้นทอง พ.; เกี้ยวสันเทียะ ล. การออกแบบและทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเดินทางระยะสั้นคนเดียว. trusci 2023, 6, 90-99.