[1]
จรูญศิริมณีกุล ท., ประสงค์ดี ป., สาดี พ., ศรีพรรณ์ .จ., ภูนิคม ค. และ กนกศิริรุจิษยา น. 2022. การศึกษาชนิดของอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติความสัมพันธ์กับโรคและความถี่ของการตรวจใน ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 6, 2 (ธ.ค. 2022), 8–16.