[1]
เกี้ยวสันเทียะ ย., แป้นทอง พ. และ เกี้ยวสันเทียะ ล. 2023. การออกแบบและทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเดินทางระยะสั้นคนเดียว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 6, 1 (มี.ค. 2023), 90–99.