[1]
โกสุม ฉ., โกสุม ป., อยู่แก้ว เ. และ ธรรมนิทัศนา ป. 2023. เครื่องกำหนดกำลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 6, 1 (มี.ค. 2023), 13–27.