[1]
นภกานต์ เ., ปลั่งกลาง บ. และ ลาวัลย์วิสุทธิ์ ศ. 2023. การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี. 6, 1 (มี.ค. 2023), 1–12.