[1]
พวงแย้ม ห. ., แซ่หลี เ. ., ปานนิล ฐ., และ สุขกรัด ร. ., “การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา”, JTI_URU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 38–46, มิ.ย. 2019.