(1)
พวงแย้ม ห. .; แซ่หลี เ. .; ปานนิล ฐ.; สุขกรัด ร. . การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา. JTI_URU 2019, 2, 38-46.