[1]
พวงแย้ม ห. , แซ่หลี เ. , ปานนิล ฐ. และ สุขกรัด ร. 2019. การจัดการคลังสินค้าอลูมิเนียมคอมโพสิต บริษัทกรณีศึกษา. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2, 1 (มิ.ย. 2019), 38–46.