[1]
เฟื่องฟุ้ง ส., “การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี”, JSciTech, ปี 6, ฉบับที่ 1, ต.ค. 2022.