(1)
วงศ์เทพ ส.; รักการ ศ.; ศรีวิเชียร พ. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์. JSciTech 2021, 5, 113-122.