[1]
ใจตรง ก., ภารกุล ส. และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณ. 2021. การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 5, 1 (มี.ค. 2021), 78–86.