[1]
เฟื่องฟุ้ง ส. 2022. การวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขาวและข้าวกล้องด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง-อินดักทีฟ คับเปิล พลาสมา-แมสสเปกโตรเมทรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ. 6, 1 (ต.ค. 2022).