กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีทดสอบหาปริมาณคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนไฮโดรไลเซส ด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับตัวตรวจวัดชนิดฟลูออเรสเซนส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy