[1]
นามยี่ ช., เนื่องเหมย อ. และ ใยบัวเทศ ม. 2024. การพัฒนาอุปกรณ์นับจำนวนการชกและการเตะในกีฬาเทควันโดด้วยเซ็นเซอร์ FSR. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 2, 1 (ก.พ. 2024), 22–30. DOI:https://doi.org/10.14456/jeit.2024.3.