กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสังเคราะห์โซลเจล TEOS-SiO2-PDMS เพื่อเคลือบผิวเซรามิกให้มีสมบัติไม่ชอบน้ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy